Skip to main content
Osteopathie Brugge

Lieven Van Reybrouck

Osteopaat D.O.
0476.63.67.46

Vicky Verhulst

Chiropractor D.C.
0486.64.08.11
Chiropractie Brugge
Lieven Van Reybrouck

Lieven Van Reybrouck

Osteopaat D.O.

Privacy

Osteopathie Brugge respecteert uw privacy :

Osteopathie Brugge hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich tot Osteopathie Brugge op volgend e-mailadres : info@osteopathie-brugge.be. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Osteopathie Brugge om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt u het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Osteopathie Brugge zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de site van Osteopathie Brugge valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Osteopathie Brugge gevestigd is, bevoegd.

Hoe gebruiken wij cookies ?

Osteopathie Brugge gebruikt de volgende cookies op haar website :

De noodzakelijke cookies Deze cookies laten optimaal functioneren van de website toe of beveiligen onze website. Deze cookies zijn onmisbaar voor een goede communicatie en bestemd om het navigeren te vergemakkelijken. 
De functionele cookies Deze cookies laten toe het bezoek op onze website te vergemakkelijken en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren (bijvoorbeeld: de taalkeuze).
De analytische cookies Deze cookies laten toe het gebruik van de website te analyseren. Deze cookies houden het aantal bezoeken bij, het aantal bezochte pagina's, evenals de activiteit van de gebruikers op de website en hun terugkeerfrequentie. Ze geven ons informatie over de prestaties van onze website. Hiervoor gebruikt de FSMA hoofdzakelijk de cookies van Google Analytics (zie hieronder voor meer informatie).

Deze functionaliteiten gebruiken cookies van derden, die rechtstreeks door deze diensten zijn geplaatst.
De cookies van derden bestemd om de interactiviteit van de site te verbeteren

De website maakt gebruik van bepaalde door websites van derden aangeboden diensten om de interactiviteit van de site te verbeteren. Het betreft cookies die het mogelijk maken voor de bezoeker om de YouTube video’s die in onze website zijn geïntegreerd, te bekijken.

Deze videofunctionaliteit gebruikt cookies van derden, meer bepaald cookies die rechtstreeks door Youtube worden geplaatst bij het bekijken van Youtube video’s. Gelieve het privacybeleid van Google te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop Youtube (eigendom van Google) de verzamelde persoonsgegevens verwerkt.

Deel jouw ervaring

Was of ben je patiënt bij Osteopathie Brugge? Laat ons weten hoe je de behandelingen hebt ervaren en help zo ook andere patiënten. Alvast bedankt voor het vertrouwen!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media. Dergelijke cookies van derden kunnen uw gebruik van deze website volgen. Als u doorgaat met gebruik van deze website, gaan we ervan uit dat u alle cookies op deze website graag ontvangt. U kunt echter uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door uw cookies voor dit domein te wissen.